Öppettider och köregler

Ordinarie öppettider: 7.00–17.00.
Jourtid 6.00–7.00 samt 17.00–18.00.
Särskild blankett behövs för jourtid. Den laddar du ner här.

Våra lokaler är anpassade efter barnen och vi har ”rum i rummen” för att bäst ta tillvara på alla ytor. Varje avdelning är på 100 kvm.

Under loven har förskolan öppen vid behov. Vårdnadshavarna lämnar in schema för ledighet eller jobb som vi ser över. Vi samarbetar med Tivolis övriga förskolor i Västerås och utifrån behovet hos alla förskolor, har vi öppet eller stängt. Det kan därför vara så att just Apalby förskola är stängd medans det är öppet på någon av de andra förskolorna.
Vi har sommarstängt vecka 28-31 och erbjuder sommarförskola vid behov. (särskild samtyckesblankett delas ut med information god tid innan sommaren)

Tivoli förskolors hemsida står aktuell information om vilka förskolor som finns i Västerås. 

Stängt pga planeringsdag för personal under 2022
16-17 maj
12-13 september
8-9 maj 2023