Öppettider och köregler

Ordinarie öppettider: 7.00–17.00.
Jourtid 6.00–7.00 samt 17.00–18.00.
Särskild blankett behövs för jourtid. Den laddar du ner här.

Under lov samarbetar förskolan med Tivolis övriga förskolor i Västerås. Det innebär att om er förskola har stängt, kommer man erbjudas plats efter behov, på annan förskola i enheten. Apalby förskola är i nuläge enhetens sommarförskola under sommarveckorna 28-31 samt vinterförskola vecka 52.  De andra förskolorna i enheten har stängt dessa veckor. Ordinarie personal och ”kända” vikarier arbetar tillsammans dessa veckor. Vid behov av omsorg dessa veckor och om omplacering är nödvändig, kommer ni som vårdnadshavare ges en samtyckesblankett innan omplacering.

Förskolorna i Västerås-enheten är; Apalby, Busbolaget, Idyllen, MonaLisa och Zodiaken

Planeringsdagar
Våren 2024 är förskolan stängd 20-21 maj p g a planeringsdagar.