Apalby
Vasagatan 95 (Apalbygård)
722 23 Västerås
070-456 34 87
info@apalbyforskola.se

Rektor
Hanna Åkerblad