Kontakt

Apalby förskola
Vasagatan 95 (Apalbygård), Västerås
070-313 32 36
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor/regionchef Tivoli förskolor
Anna Vojnovic
070-31 33 236
rektor@apalbyforskola.se