Kontakt

Apalby förskola
Vasagatan 95 (Apalbygård), Västerås
070-456 34 87
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektor
Hanna Åkerblad
rektor@apalbyforskola.se