Kontakt

Apalby förskola
Vasagatan 95 (Apalbygård), Västerås
0721-85 10 35
Postadress: Box 150 50, 104 65 Stockholm

Rektorrektor@apalbyforskola.se, 0721-85 10 35
Regionchefanna.vojnovic@tivoliforskolor.se, 0703-13 32 36
Avdelning Ekenpedagoger@apalbyforskola.se, 0704-58 43 03
Avdelning Björkenpedagoger@apalbyforskola.se, 0704-56 37 84
Avdelning Lönnenpedagoger@apalbyforskola.se, 0721-89 14 59