Förskolans utbud av kultur, scenkonst och utflykter

På vår förskola har vi daglig utevistelse med promenader och utflykter i närområdet men även regelbundna bussutflykter till kulturutbud och scenkonst som staden erbjuder efter förskolans förutsättningar och möjligheter. Utbildningen på vår förskola planeras och genomförs på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande där fysisk aktivitet och fantasi är en nyckelingrediens. Utbud och aktiviteter ska upplevas angelägna, präglas av kvalitet och bestå av en mångfald av uttryck. Vi vill genom våra utflykter erbjuda barnen att prova på olika estetiska uttrycksformer och uppleva att kulturlivet är tillgängligt, inkluderande och meningsskapande.  

Vi planerar utflykterna efter barnens förutsättningar, behov, intressen men även utifrån vårt systematiska kvalitetsarbete. Med utflykten som verktyg (oavsett mål), arbetar vi med läroplanens alla målområden och på så vis bygger vi upp ett livslångt lärande med många roliga minnen. Vi ger varje barn tillfälle att uppleva glädjen att göra framsteg, att lyckas och vara en tillgång i gruppen 😊 

 Ett axplock av aktiviteter

  • Samverkan med biblioteksbuss som regelbundet parkerar framför förskolan
  • Årligt besök med de äldre barnen till Maja konserten
  • Teater och bok/högläsning på förskolan där barn och pedagoger gestaltar och skapar tillsammans
  • Utflykter i närområdet där skogen och gräsytor runtomkring förskolan har stort fokus
  • Utflykter med bil/buss efter förutsättning och möjlighet
  • Mini-röris med Friskis och Svettis 
  • Korvgrillning i närområdet
  • Firande av traditioner