Om Apalby förskola

Om oss
Apalby förskola är en privat förskola med ca 35 barn indelad i två åldersindelade barngrupper, Eken och Björken. Vårt arbetslag består av förskollärare, barnskötare, platsansvarig, rektor och en närvarande skolledning och huvudman. Vi erbjuder mysiga lokaler med inbjudande lek- och lärandemiljöer i både större och mindre rum. Stor planerad utevistelse med gångavstånd till skogen, hästhagar och stora öppna gräsytor med goda möjligheter till rörelse och motorik.  

Vår vision är att alla barn ska vara trygga, utvecklas, ha roligt och bli respekterade för den de är. När de lämnar förskolan ska de ha god självkänsla, vara nyfikna med en fortsatt lust för nya lärdomar och erfarenheter.