Om Apalby förskola

Om oss
Apalby förskola är en privat förskola med ca 35 barn indelad i två åldersindelade barngrupper. Vårt arbetslag består av förskollärare, barnskötare och en rektor som arbetar i barngrupp. Vi är totalt sex pedagoger. Vår förskola är en av tre förskolor i Västerås som drivs av Tivoli förskolor AB. Tivoli är en förskolekoncern som driver ett antal förskolor i Stockholm, Solna, Täby, Bålsta, Västerås och Sollentuna. Förskolan har funnits i cirka sex år och hyr sina lokaler av Apalby fastigheter.

Apalby förskola ligger på Rocklundaområdet. Vi är omgivna av vatten, skog och stora gräs-och grusytor som vi nyttjar varje vecka. Förskolan har också bra förbindelser med tio minuter till Västerås centrum. Busshållplats finns två minuters gångväg från förskolan.

Förhållningssätt och pedagogik
Vi strävar efter att tillmötesgå alla barn för att de ska känna sig trygga, utvecklas, ha roligt och bli respekterade för den de är och bli sedda och lyssnade på av både vuxna och barn. Vi önskar också att barnen skall få en positiv framtidstro, god självkännedom och tilltro till sin egen förmåga. Vi arbetar för att barnen utifrån mognad och ålder ska utmanas, utvecklas och få möjlighet att känna ansvar.

På Apalby förskola arbetar vi med det kompetenta barnet i centrum där vi utgår från barnets behov, intressen och erfarenheter. I lek och samspel med andra barn får de en trygg och upplevelserik tid på förskolan. Vi plockar det bästa från olika pedagogiska inriktningar med utgångspunkt i Förskolans läroplan för en lärande och lustfylld verksamheten som inspirerar och förbereder barnen för skolan. Vi använder oss av förskoleappen Tyra som synliggör för er vårdnadshavare på ett konkret sätt vad vi gör och ni får ta del av era barns vardag genom bilder och text som hänvisar till vår läroplan Lpfö18.

Kost
Vår mat kommer ifrån 2Ess Catering. De erbjuder en varierad kost samt flera olika grönsaksalternativ och tillgodoser alla typer av specialkost som vi behöver. Frukost och mellanmål förbereds på förskolan.

Inskolning
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare är med under tre dagar mellan 9.00–14.00, deltar och ansvarar för ditt barn i verksamhetens olika moment (på/avklädning, blöjbyten, lunch och vila). Med en vårdnadshavare vid sin sida får barnet möjlighet att i trygghet upptäcka förskolan och lära känna oss pedagoger och bekanta sig med sina nya kamrater. Ni vårdnadshavare får även en naturlig inblick i verksamheten och hur vi arbetar med barnen.

Presentation av våra avdelningar Eken och Björken:
På Eken har vi 15 platser för barn 1–3 år. Vi har valt att planera och lägga upp verksamheten utefter barnen i största möjliga mån både i den fria leken och i de planerade lärsituationerna, såsom samlingar och skapande aktiviteter där vi visar på och erbjuder barnen att få prova och utveckla sådant som inte ryms i den fria leken. Att vara ”medupptäckare här och nu” där barnens intressen är i fokus anser vi ger barnen de bästa förutsättningarna till ett lärande där vi har barnen som vägvisare i deras egen utveckling, detta för att kunna möta individens behov, stärka, stötta och utmana där behoven finns. Vi lägger stort fokus på det sociala samspelet där vi tillsammans lär oss hur man är en fin kamrat.

Vi arbetar på liknande vis varje vecka, men då vi ser att barnen visar lust för något särskilt tar vi det till ett större sammanhang där och då och håller det vid liv så länge barnen visar intresse. Vi är försiktiga med att bestämma för mycket i förväg då vi vill ge barnen inflytande i sin dag på förskolan.

På Björken har vi 20 platser för barn 3–5 år. På Björken är barnen indelade i tre åldershomogena grupper där vi utefter barnens mognad och intressen utformar den dagliga verksamheten. Utöver detta delar vi in barnen i mindre grupper så ofta vi kan då barngruppen är mer harmonisk med färre barn och en pedagog. Vi arbetar kring vad som händer runtom oss i vår närmiljö. Det barnen ser och hör tar vi tillvara på och försöker utvidga deras perspektiv. Vi utgår också ifrån de fyra årstiderna och ser vad som händer i vår natur och eftersom förskolan ligger i ett naturrikt område blir undervisningen naturlig. Varje vecka går vi till skogen, går på en promenad eller besöker en lekplats i närheten för att träna barnen i trafiksäkerhet, att förflytta sig i grupp, träna på grovmotoriken och att få byta miljö från vår gård till något annat. Barnen ser fram emot dessa tillfällen vi har tillsammans.

När vi får en ny barngrupp varje höst, fokuserar vi än mer på att barnen ska lära känna varandra och kunna samspela på ett bra sätt. Även på Björken lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet och att vara en god kamrat. Varje vecka har vi något vi kallar för ”kärleksbombning” då ett barn i taget lyfts upp lite extra i gruppen. Vi pratar om hur vi kan få detta barn att känna sig extra omtyckt och uppskattat av sina vänner och barnen brukar komma med idéer som att man kan kramas om kompisen vill, rita en teckning eller fråga om man ska leka tillsammans. Vi uppmuntrar till vänskap med alla barn och att få ihop en sammansvetsad grupp där alla barn är lika uppskattade för den de är.

Sagt av vårdnadshavare om förskolan:
Jag var med mitt barn på FSK under inskolningen och det har redan från första dagen känns tryggt att ha honom hos Er. Ni tar varje barn som en egen individ och det är kul att se hans utveckling under tiden hos Er. Trots att inskolningen inte fungerade smärtfritt för vårt barn har jag och hans mamma aldrig varit bekymrade vid lämning på grund av Ert goda engagemang och samarbete med oss. Ni behandlar varje individ lika och ingen är mer värd och det tycker vi är jätteviktigt för barnets värdegrund. Appen Tyra med bilder från barnens vardag på

FSK ger oss föräldrar väldigt mycket glädje i vardagen. Stor eloge till Er på förskolan.

Vi har haft/har våra tre kottar från första dagen Apalby förskola slog upp sina dörrar. Vilken kul resa det har varit att se sina barn utvecklas tillsammans med alla fantastiska pedagoger. Man känner verkligen att de har blivit sedda på en sådan förhållandevis liten och personlig förskola. Vi som föräldrar har märkt på de två största som gått vidare till skolan, att de verkligen har blivit väl förberedda, och lärt sig väldigt mycket från förskolan.

Vi trivs så bra på Apalby förskola! Vår son känner sig trygg och utvecklas hela tiden. Han har fått ett mycket stort intresse för siffror och bokstäver som vi märker kommer från förskolans verksamhet. Som föräldrar får vi jättebra återkoppling om vad som händer på dagarna, både från personalen och via förskoleappen Tyra. Extra positivt är förskolans lugna läge med närheten till skogen, när vi går till skogen med familjen visar sonen på olika platser och berättar att ”här har vi varit med röda gruppen”. När han själv ska berätta om vad han gillar med förskolan nämner han ”kompisarna, fröknarna och att man får välja på olika grönsaker(!)

Apalby förskola är en fantastisk förskola! En lagom stor förskola som värnar barnens bästa i alla lägen. Mina barns utveckling stärks för varje dag som går. Men det viktigaste av allt, barnen sätts alltid i första rummet och känns alltid trygga.

Traditioner:
Under årets gång uppmärksammar vi barnens födelsedagar
Februari – alla hjärtans dag
Mars – rocka sockornaMars/April – påsk
April/Maj – skräpplockarveckor
Maj – förskolans dag
Juni – Sveriges nationaldag
Juni – sommarfest med avslutning
Juni – midsommarfirande
December – lucia, jul