En dag på förskolan

7.00 – Förskolan öppnar

9.00 – Samling / genomgång dagens aktiviteter med hjälp av bildförstärkning 

9.30 – Fruktstund

11.00 – Lunch

14.00 – Mellanmål

17.00 – Förskolan stänger