En dag på förskolan

7.00 – Vi öppnar förskolan

8.00 – Frukost

8.30-10.30 – Vi har olika gruppaktiviteter samt fri lek ute eller inne

10.30 – Vi börjar gå in och förbereder oss för lunch

11.15 – Lunch

11.45–14.15 – Vila av olika slag, samt olika gruppaktiviteter och fri lek ute eller inne efter vilan

14.15 – Mellanmål

14.45 – Fri lek och hemgång

17.00 – Vi stänger förskolan