7.00 – vi öppnar förskolan

8.00 – frukost

8.30-9 – vi har olika gruppaktiviteter ute samt inne

10.30 – vi börjar gå in och förbereder oss för lunch.

11.15 – lunch

12 – 14.30 – vila av olika slag, efter vilan har vi olika gruppaktiviteter ute samt inne.

14.30 –mellanmål.

15.00 –fri lek och hemgång.

17.15 –vi stänger förskolan. (om föräldrar på förskolan har behov har vi öppet längre, dock längst till 18)